Видео:

Програма „Еразъм+“ навърши 30 години


Днес "Еразъм+“ е най-известната програма, финансирана от Европейския съюз. Проектът, започнал през в ЕС през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо много по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници.
Зофи


Видео:

Програма „Еразъм+“ навърши 30 години


Днес "Еразъм+“ е най-известната програма, финансирана от Европейския съюз. Проектът, започнал през в ЕС през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо много по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници.
Кирил Спасов


Видео:

Програма „Еразъм+“ навърши 30 години


Днес "Еразъм+“ е най-известната програма, финансирана от Европейския съюз. Проектът, започнал през в ЕС през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо много по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници.
Криста


Видео:

Програма „Еразъм+“ навърши 30 години


Днес "Еразъм+“ е най-известната програма, финансирана от Европейския съюз. Проектът, започнал през в ЕС през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо много по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници.
Христина


Видео:

Програма „Еразъм+“ навърши 30 години


Днес "Еразъм+“ е най-известната програма, финансирана от Европейския съюз. Проектът, започнал през в ЕС през 1987 г. като програма за студентска мобилност, прераства в нещо много по-голямо и обогатява живота на повече от 9 милиона преки участници.
Лилия


Видео:

ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ДУМИТЕ 2015


Филм на център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград , 2015г.


ПРИОРИТЕТНИ РЕФОРМИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖ


Приоритетни реформи за България и перспективи за растеж – това беше темата на дискусията, организирана в Благоевград от Представителството на Европейската комисия в България и Световната банка със съдействието на Европейски информационен център „Европа директно“ в Благоевград.
В нея взеха участие Тони ТОМПСЪН, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, Огнян ЗЛАТЕВ, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас, Георги ЯНАКИЕВ и Аглика ЦВЕТАНОВА, съветници Икономическо управление и европейски семестър към ЕК.
Дискусията предизвика интереса на представители на финансовите институции, бизнеса, както и на преподаватели и студенти от Стопанския факултет към Югозападния университет в Благоевград.

Ето част от интервюто, което даде за регионалната телевизия ОКО Огнян ЗЛАТЕВ, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.


ШАНСОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ДА НАПРАВИ РЕФОРМИ СЪЩЕСТВУВАТ


България извървя дълъг път на бурен политически и икономически преход през 90-те години на миналия век, който я изведе до членство в Европейския съюз през 2007 г. Днес тя има икономика със средни доходи и обхваща 7.3 млн. души с доход от $ 6,870 на глава от населението.
Това каза постоянният представител на Световната банка за България Тони ТОМПСЪН по време на организираната в Благоевград обществена дискусия на тема „ПРИОРИТЕТНИ РЕФОРМИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖ“, организирана от Представителството на европейската комисия в България със съдействието на Европейски информационен център „Европа директно“ в Благоевград.

Тони Томпсън отдели време и за едно кратко интервю. Ето част от него:


БЕЗРАБОТИЦАТА – СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ПРЕД БЪЛГАРИЯ


Един от основните въпроси, които бяха във фокуса на вниманието на организираната в Благоевград обществена дискусия на тема „Приоритетни реформи за България и перспективи за растеж“ , беше и безработицата у нас, която принуждава хиляди млади и образовани хора да напуска страната ни с еднопосочен билет. Регистрираните безработни у нас към края на м. септември са били близо 383 000 души – цифра, която експертите прогнозират, че ще расте още през следващите месеци.
По данни на европейската статистическа служба ЕВРОСТАТ безработицата в България се изравнява със средното ниво на безработицата за целия Европейски съюз, но това не е повод за успокоение, защото пред страната ни стоят сериозни проблеми по отношение на нейното намаляване. Друг основен проблем е миграцията на млади и образовани българи – каза по време на дискусията Георги ЯНАКИЕВ , съветник Икономическо управление и европейски семестър.
Ето какво още каза той в интервю за тв ОКО:

Видеосинхрон с Георги ЯНАКИЕВ:


EU 2014-2020 ХОРИЗОНТ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ


Филм на Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. Филмът е създаден с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

TWEET to @ECinBulgaria