Информационният център ще Ви помогне да намерите всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз:

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Обща информация за ЕС и отговори на ваши въпроси относно институциите, законодателството, политиките на ЕС, възможностите за финансиране по програми на ЕС и т.н.;
Практическа информация по много теми, например, как да бъде призната вашата професионална квалификация, как да подадете жалба при опасни продукти, възможности за образование и обучение в Европа, работа в Европа и т.н.;
Съвети за разрешаване на практически проблеми, свързани с упражняване на вашите права в Европа;

В Информационния център можете да получите:

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Данни за контакт на съответни организации, с които може да ви се наложи да се свържете;
Богато разнообразие от печатна и електронна документация;
Съдействие при организиране на обществени прояви, свързани с ЕС;

Информационният център предоставя:

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Компютър с безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз и съдействие на специалисти, с помощта на които ще ориентирате в многобройните информационни източници за ЕС. На място може да ползвате издания по разнообразни въпроси за Европейския съюз.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Телевизионният канал на Европейския съюз “Europe by Satelite” ще Ви дадe възможност да гледате преките предавания от заседания на институциите и да станете свидетели на важни събития в Европейския съюз. Организиране на групови посещения с предварителна заявка по електронната поща eu.direct_bl@abv.bg или по телефона. Своите запитвания можете да отправите по телефона (073 885017) , по електронната поща (eu.dirct_bl@abv.bg) или в информационния офис (Благоевград, ул. „Тодор Александров” 23). Тук можете да получите и информация и консултации по история на Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество, програми за финансиране.
TWEET to @ECinBulgaria