Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Програма LIFE

LIFE е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действия срещу климатичните изменения. Бюджетът ? за 2021-2027 г. ще бъде по-голям от всякога. За екологични инициативи са заделени 3,5 млрд. евро, а за действия относно климата - 1,9 млрд. евро. Програмата е част от предложенията на Европейската комисия за Зеления пакт.

Научете повече относно отговора на ЕС на климатичните изменения.

Изграждането на по-чиста, кръгова икономика, която оползотворява повторно и рециклира продуктите, е приоритет за ЕС. Програмата LIFE има важна роля – тя ще подкрепя прехода към чиста енергия и ще подпомага заедно с други програми целта на ЕС за постигане на неутралност спрямо климата до 2050 г. В задачите ? се включва и подобряване на качеството на околната среда и обръщане на процеса на загуба на биоразнообразие.

Програмата LIFE е част от дългосрочния бюджет на ЕС и от плана за възстановяване от пандемията, в рамките на които 30% от средствата се заделят за политиката относно климата. Другите европейски програми, свързани с климата, са:

  • InvestEU, която ще инвестира в проекти, свързани с климата;

Научете повече по теми, свързани с финансирането на ЕС за климата:Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria