Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната)

Какво означава европейският валутен механизъм? ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната) Валутният механизъм гарантира, че колебанията на обменния курс между еврото и другите валути в ЕС не нарушават икономическата стабилност в рамките на единния пазар: договореният обменен курс на валутата на държава, която не членува в еврозоната, е фиксиран спрямо еврото и след това може да варира само в рамките на 15% над или под този съгласуван централен обменен курс.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/107663/1350/html/index.bg.html

Присъединяване към Европейския валутен механизъм

Важно място заема изискването държавата членка да е участвала минимум две години в Европейския валутен механизъм, в който валутите на страните кандидатки демонстрират икономическо сближаване, като поддържат отклонението от целевия си валутен курс спрямо еврото в определени граници.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria