Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Конвергенция

Конвергенция (Речник на българския език ): съвпадение, сходство на признаци и свойства на независими предмети и явления, което се наблюдава в развитието на организмите, в медицината, в езикознанието и др. Синоним: сходство.

 

Конвергенция в ЕС: степен на сближаване между страните членки.

 

Конвергенцията на ценовото равнище е дългосрочен процес, който зависи от конвергенцията в равнището на доход.  Икономическото развитие на дадена държава се съпоставя с това на друга, която е избрана за база и обикновено е държава с висок доход на глава от населението. Конвергенцията  предполага по-високи темпове на икономически растеж при по-слабо развитите държави в сравнение с темповете на растеж на развитите държави. Като резултат, разликите в равнището на БВП на глава от населението между двете държави намаляват.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria