Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Мрежа за бързо откриване и изтегляне на опасни стоки в Европа Safety Gate

От 2003 г. насам Safety Gate дава възможност за бърз обмен на информация между държавите — членки на ЕС/ЕИП, Обединеното кралство и Европейската комисия относно опасни нехранителни продукти, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Така могат да се предприемат необходимите действия, за да не бъдат допуснати на пазара опасни продукти.

Европейската комисия стартира своя изцяло преработен публичен уебсайт Safety Gate с модерен и лесен за ползване интерфейс за ускоряване и улесняване на процеса на уведомяване. Страниците постепенно се превеждат на всички езици на ЕС, както и на исландски и норвежки. Предприятията могат също така да използват портала Business Gateway, за да информират бързо и ефективно националните органи за опасения във връзка с безопасността на продукт, който са пуснали на пазара.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria