Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“)

През май 2020 г. Комисията представи нова самостоятелна програма „EU4Health“ („ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021–2027 г. в отговор на кризата с COVID-19. EU4Health има за цел да подготви по-добре ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето и да направи националните здравни системи по-устойчиви. Парламентът и Съветът постигнаха компромисно споразумение на 14 декември 2020 г.

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.) е отговорът на ЕС на пандемията от COVID-19, която оказа голямо въздействие върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Със своя бюджет от 5,1 млрд. евро програмата ЕС в подкрепа на здравето е най-голямата до момента здравна програма в парично изражение. Чрез нея ще се предоставя финансиране на държавите от ЕС, здравни организации и НПО. Заявления за финансиране ще могат да се подават от 2021 г.

Области на действие

С програмата „ЕС в подкрепа на здравето“:

 • ще се подобри подготвеността на ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез:
  • създаване на резерви от медицински консумативи, които ще бъдат използвани при кризи,
  • създаване на резерв от здравни работници и експерти, които могат да бъдат мобилизирани в отговор на кризи в целия ЕС,
  • засилено наблюдение на заплахите за здравето;
 • ще се укрепят здравните системи, така че те да могат да се справят с епидемиите, както и с дългосрочните предизвикателства, чрез насърчаване на:
 • ще се осигури наличие на лекарства и медицински изделия на достъпни цени, ще се насърчава разумното и ефективно използване на антимикробни средства и ще се стимулират по-екологосъобразното производство и иновациите в областта на медицината и фармацевтиката.

Приоритети на Комисията в областта на здравето

Ще се засили и работата ни по неотложни приоритети в областта на здравето, като например борбата с раковите заболявания, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряването на равнищата на ваксинация.

ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето.

Допълнително финансиране за здравните политики

Чрез други програми на Съюза също ще се осигурят инвестиции в здравния сектор в допълнение на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“:

 • Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) — за подпомагане на достъпа до здравеопазване на уязвимите групи
 • Европейски фонд за регионално развитие — за подобряване на регионалната здравна инфраструктура
 • програма Хоризонт Европа — за научни изследвания в областта на здравето
 • Механизъм за гражданска защита на ЕС/rescEU — за създаване на резерви от медицински консумативи за извънредни ситуации
 • програма Цифрова Европа и Механизъм за свързване на Европа — за изграждане на цифровата инфраструктура, необходима за цифровите здравни инструменти.

За повече информация

Eвропейският парламент  даде „зелена светлина“ за новата програма „ЕС EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“) в началото на м. март 2021 г. Програмата допълва политиките на държавите членки и е насочена към области, в които ЕС може да бъде от помощ.

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria