Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски план за борба с рака

Европейският план за борба с рака е политически ангажимент за обръщане на тенденцията по отношение на раковите заболявания и още един елемент за изграждането на силен Европейски здравен съюз. Планът за борба с рака ще разполага с финансиране в размер на 4 млрд. евро, включително 1,25 млрд. евро от бъдещата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health).

Ключови елементи:

  • Спасяване на човешки живот чрез устойчива профилактика на рака

·         Подобряване на ранното откриване на ракови заболявания

·         Равен достъп до диагностика и лечение на ракови заболявания

·         Подобряване на качеството на живот на болните от рак и преживелите заболяването

Водещи инициативи, новости, документи и връзки по темата: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria