Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Еврозона

Въпреки че всички държави от ЕС са членове на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 19 от тях са заменили националните си валути с единната валута — еврото. Тези страни формират еврозоната. Еврото е най-осезаемото проявление на европейската интеграция: около 341 млн. души използват еврото ежедневно, което го поставя на второ място сред най-използваните валути в света. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, който пътува в чужбина или пазарува онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС. В момента еврото (€) е официална валута в 19 от 27-те страни от ЕС, които заедно съставляват еврозоната.

Страни от ЕС от еврозоната, страни от ЕС извън еврозоната и страни от ЕС с клауза за неучастие:  https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria