Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейска гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който позволява на един милион граждани, живеещи в една четвърт от държавите членки, да приканят Комисията да внесе предложение за законодателен акт във връзка с прилагането на Договорите на ЕС. От влизането в сила на регламента от 2011 г., с който бяха определени подробни процедури за ЕГИ, на Комисията бяха представени четири успешни инициативи. От януари 2020 г. новите правила се прилагат, за да стане ЕГИ по-достъпна.

Правно основание, процедура, текущи инициативи, роля на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/149/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0

Изисквания за създаване на инициатива

Гражданската инициатива трябва да отговаря на определени условия, включително

  • да е събрала най-малко 1 милион подписа
  • поддръжниците да са от поне 7 държави от ЕС (като във всяка от държавите са събрани определен минимален брой подписи)

Ако инициативата отговаря на всички условия, Комисията я разглежда.

В рамките на 3 месеца:

  • длъжностни лица на ЕС ще се срещнат с организационния комитет
  • ще можете да обясните вашата инициатива на публично изслушване в Европейския парламент
  • Комисията ще излезе с официален отговор, в който обяснява защо ще предложи или няма да предложи ново законодателство въз основа на вашето предложение.

Създаване на гражданска инициатива.

Източник: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria