Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Инструмент за спешна подкрепа на ЕС за справяне с пандемията от коронавирус

С Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат държавите от ЕС в техните усилия за справяне с пандемията от коронавирус. Той предлага решения във връзка с нуждите, на които най-добре може да се отговори по стратегически и координиран начин на европейско равнище. С инструмента ще се финансира Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса, за да се помогне за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите, свързани с излизането от кризата и възстановяването.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди.

Бюджет

Бюджетът на Инструмента за спешна подкрепа е 2,7 млрд. евро, осигурени от ЕС. Държавите членки и други донори могат да правят допълнителни вноски.

Как функционира инструментът?

Инструментът за спешна подкрепа помага, когато и където е необходимо. Няма национални пакети. Европейската комисия взема решение накъде трябва да се насочат средствата, за да се постигне максимално въздействие, а също така и каква сума трябва да се изразходва за всяко действие. При прилагането на инструмента Комисията работи в тясно сътрудничество с националните органи на държавите членки, сътрудничи си с Европейския парламент и други заинтересовани страни.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение се публикува на тази страница: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_bg

Ваксини

Лечения

Тестване

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

Основни продукти, свързани със здравето

Роботи за дезинфекция на болниците в цяла Европа

Обучение на здравни специалисти за работа в интензивни отделения

Свързване на националните приложения за проследяване на контактите

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria