Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Вашата Европа – информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия

Вашата Европа е информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия, достъпна на всичките 23 официални езика на Съюза.

Порталът е разделен на две части. Първата „Вашата Европа- Граждани" информира за правата и възможностите, които имат гражданите на ЕС във връзка с живота, работата и обучението в друга държава от ЕС. Втората „Вашата Европа - бизнес", предоставя практическа информация във връзка с развиването на бизнес в друга държава-членка на ЕС.

Ако не намерите отговор на въпроса си, можете да се свържете с „Вашата Европа — Съвети“, като щракнете върху бутон „Потърсете помощ и съвети“ в долната част на всяка страница на „Вашата Европа“.

Вашата Европа: https://europa.eu/youreurope/#bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria