Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски корпус за солидарност

 

Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора на възраст 18-30 години, да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като допринасят полза за общностите и хората в Европа.

https://europa.eu/youth/solidarity_bg

https://europeansolidaritycorps.bg/evropeiski-korpus-za-solidarnost

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria