Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.ЕВРОДЕСК - европейска информационно-консултантска мрежа за млади хора в Европа

ЕВРОДЕСК е най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да обслужва млади хора в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, работа, обучение, пътуване, стажове, състезания, конкурси и други алтернативи за прекарване на свободното време на младите хора. Мрежата на ЕВРОДЕСК работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, като администрира съдържанието на Европейския младежки портал, който се разпространява на повече от 20 европейски езика и е част от официалния интернет портал на Комисията. ЕВРОДЕСК мрежата е част от програма Еразъм+.

ЕВРОДЕСК работи съобразно приетите принципи за младежката информация, предоставяйки на младежите информацията, от която те се нуждаят, за да бъдат пълноправни и активни европейски граждани.

ЕВРОДЕСК предлага бърз и качествен достъп до подходяща европейска информация.

Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.

Мрежата работи с:

 • ученици;
 • младежи;
 • студенти;
 • преподаватели;
 • социални работници, младежки работници;
 • неправителствени организации и общински структури и звена, ангажирани с младежки дейности.
   

Чрез ЕВРОДЕСК можете да получите информация за следните области:

 • Възможности за образование, обучение, работа и свободно време в цяла Европа;
 • Действащи европейски програми, които предоставят финансова помощ;
 • Инициативи, поректи и партньори от цяла Европа;
 • Теми, касаещи младите хора – здраве, работа, свободно време и т.н.;
 • Контакти на институции и организации, имащи отношение към упоменатите обществени сфери;
 • Достъп до база данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми и документи в рамките на ЕС и всички теми, свързани с младежта.

Чрез мрежата ЕВРОДЕСК, Асоциация за подпомагане на академичната общност разпространява безплатна и подробна информация за възможностите, които Европейският съюз предоставя на младите хора.

Повече информация за ЕВРОДЕСК можете да получите на:

 • www.eurodesk.bg – интернет страница на мрежата Евродеск България.
 • www.eurodesk.eu  - интернет страница на Евродеск на европейско ниво.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria