Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски потребителски център - помощ и съвети за потребителите в Европа

Европейски потребителски център България предлага безплатна индивидуална помощ за потребители, които имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство.

ЕПЦ България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), която обхваща 30 центрове във всички държави в ЕС, както и в Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

Мрежата помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Европейският потребителски център се съфинансира от Европейската комисия и от българското правителство.  Центърът в България е към Комисията за защита на потребителите.

https://www.ecc.bg/
Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria