Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.СОЛВИТ – услуга за извънсъдебно решаване на трансгранични спорове

СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националната администрация във всяка страна от ЕС и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки. Като механизъм за решаване на презгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин - държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера.

СОЛВИТ може да ви помогне, когато:

  • (все още) не сте отнесли случая до съда (въпреки че можем да ви помогнем, ако сте подали само административна жалба).

Услугата се предоставя предимно онлайн. Въпреки че има център на СОЛВИТ във всяка страна, най-добрият начин за връзка е чрез този уебсайт: https://ec.europa.eu/solvit/index_bg.htm

Обединеното кралство напуснa мрежата СОЛВИТ на 31 декември 2020 г. В резултат от това СОЛВИТ вече не може да съдейства на граждани или предприятия от Обединеното кралство в държави от Европейския съюз или на граждани или предприятия от ЕС в Обединеното кралство.

СОЛВИТ България: http://www.solvit.government.bg/kak-raboti-solvitВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria