Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.EURES – Европейска мрежа за работа

EURES действа от 1994 г. като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (ОСЗ) в страните от Европейското икономическо пространство (27-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. 

Целта на  сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ) e  предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците. 

EURES се обръща и към търсещите работа, които проявяват интерес да се  преместят в друга страна за работа или учене, и към работодателите, които желаят да наемат работна ръка от чужбина.

Услугите за работодатели и търсещи работа лица свързани с регистрация и посредничество на  Агенция по заетостта са БЕЗПЛАТНИ!

Процесът по кандидатстване се извършва в реално време и работодателят вижда подадените автобиографии по конкретно работно място в профила си в рамките на сайта.

Как можете да се свържете с член на мрежата на EURES във вашата страна или регион?

EURES предлага мрежа от съветници, които могат да предоставят информация, помощ и подкрепа на търсещите работа и работодателите посредством личен контакт. Съветниците на EURES са подготвени специалисти, които могат да предоставят трите основни услуги на EURES, а именно информация, напътстване и настаняване или наемане на работа, както на търсещите работа, така и на работодателите, с интерес към европейския трудов пазар.

Съществуват повече от 850 съветници на EURES из Европа и техният брой расте. Техните данни за контакт и адреси могат да бъдат намерени на страницата  "Търсене на съветници на EURES" в рубриката "EURES" на портала или като кликнете на бутона "Осъществяване на контакт със съветник на EURES", който съществува на много от страниците на портала.

Източници:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=bg&catId=2547&parentCategory=2547

 https://eures.bg/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=38&Itemid=597&lang=bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria