Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.



Опортюнизъм

Речник на българския език:

  1. Приспособяване към условията на момента; приспособленчество, безпринципност.
  2. Спогодба за извличане на временни облаги.
  3. Политика на съглашателство.

Български синонимен речник: приспособленчество, съглашателство, сътрудничество, примиренчество, безпринципност, нагаждане, отстъпничество.

Употреба:

— Доктор Белармино е познат на всички ни — казваше той — като лекар със съвест, като човек на науката и като вярващ човек, човек, който държи на принципите си във време на опортюнизъм, човек с висока нравственост в една хедонистична ера, когато границите на приличието се прекрачват ежедневно, особено по Ем Ти Ви. (Майкъл Крайтън, Ген)

https://bgradio.bg/article/evropeiski-syyuz-i-bylgariya-kakvo-mozhe-bi-ne-znaem



Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.



Към речника














































TWEET to @ECinBulgaria