Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Цензура

Речник на българския език

мн. цензури, ж.
1. Само ед. Преглед на произведения, предназначени за публикуване, или на кореспонденция с цел упражняване на контрол.
2. Институция, която извършва такъв преглед.
• прил. цензурен, цензурна, цензурно, мн. цензурни.

Понятието води началото си от латинската дума censura, което означава „проверка“ или „оценка“.  Днес под цензура се разбира всеки акт на ограничаване на свободата на изразяване от страна на държавата или друга властва структура. Определението на „цензура“ в Закона за радиото и телевизията е следното: „Цензуриране“ е предварително одобряване на материалите, предназначени за предавания по радиото и телевизията от страна на държавни органи или лица, които се намира извън структурите на радио или телевизионната организация“.  

Успоредно с цензурата се развива автоцензурата, самотният и скрит убиец на свободната мисъл. „Разпространен феномен е така наречената приятелска цензура – която представлява един вид преход от цензура към автоцензура, където най-често редакторът, също човек на перото, ще ви посъветва за ваше собствено добро да изхвърлите от книгата си някой друг пасаж или строфа. Ако с това не успее да ви убеди в добрите си намерения, той моментално ще премине към морални доводи и без дори да се усетите ще прехвърли собствените си страхове върху вашата съвест: тогава от вашия жест – да поемете върху себе си прерогативите на цензурата и така да я прикриете от обществеността – ще зависи и неговата съдба. Така че или ще склоните да станете цензор на самия себе си, или с лека ръка ще затриете една кариера и една съдба. В замяна той не само ще публикува книгата ви, а и ще премълчи, че в нея е имало такива пасажи, които в случай, че видят бял свят, биха погубили и вас, и него самия.“ („Цензура и автоцензура“, Данило Киш)  

„Най-лошото при цензурата е автоцензурата, защото изкривява гръбнака на моя характер, тъй като трябва да мисля нещо друго и да казвам нещо друго. Трябва винаги да се контролирам.“ (Милош Форман)

Източници: https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/danilo-kis/cenzura-i-avtocenzura

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria