Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Либерална демокрация

Либералната демокрация е съюз между демократичната форма на управление и идеите на либерализма. Властта принадлежи на всички (гражданите участват в избори), а индивидите са равни пред закона и автономни в действията си. Либералната демокрация функционира, когато  съществува критична маса от хора, носители на тази култура. „Нейно /на либералната демокрация/ отличително качество е способността ?, по сполучливото определение на Милтън Фридман, „да създаде такъв климат на обществено мнение и знание, който прави политически изгодно [дори] грешните хора да направят правилните неща“. („Либералната демокрация и България: опит за съвместяване“, Веселин Кандимиров)

„Представителната демокрация е либерална (в широкия смисъл на думата), защото: 1. Учредява власт, пряко производна от гражданската воля; 2. Гарантира правата и имунитетите на малцинството, а не само на управляващото мнозинство; 3. Властта на държавата е ограничена и се самоограничава - тя не може да се разпростира извън създаване и охраняване на границите между индивидуалната свобода на гражданите; 4. Правата на гражданите се охраняват и респектират от държавата; 5. Всички идеи и стремежи на гражданите могат да получат политически и институционален израз в държавното управление, стига да не са пряко насочени срещу тези права, имунитети и отговорности на гражданите и държавата, за които стана дума по-горе.

От всичко казано дотук става ясно, че либералната демокрация не е демокрацията на либералите, а политическа система, охраняваща свободата на гражданите - за разлика от други политически системи, които са демократични, но не гарантират гражданските права.“ (Огнян Минчев)

Източници:

https://www.facebook.com/ognyan.minchev.3/posts/10215806400846716

https://libertarium.net/liberal-democracy/

https://www.coe.int/bg/web/compass/democracyВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria