Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Идентичност/Европейска идентичност

Български тълковен речник: еднакъв, тъждствен

 

Думата има латински произход.  Латинското idem значи същият, от където в къснолатинския произлизат identicus  което значи тъждествен, равнозначен, както и identitas  (на английски identity, на френски identité), което се превежда като тъждество.

 

В широк смисъл понятието идентичност се свърза със самоопределеността на личността в контекста на контактите с другите. Понятието е въведено от Ерик Ериксън след Втората световна война, „за да се възстанови сигурността в някаква устойчива представа за себе си“, но добавя, че все повече в съвременността понятието е „динамично констелация от разбягващи се образи“. (Цветелина Цветанова-Цанова)

 

Европейска идентичност: разпознаване на общ произход, споделени ценности или някакъв идеал, въпрос на знания и признак на култура.

 

Източници: https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/identi-ch-nost

https://kultura.bg/web/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

https://kultura.bg/web/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria