Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Предложението за обвързване на многогодишната финансова рамка с върховенството на закона

Предложената процедура за обвързване на бюджета с условия и Европейският механизъм за върховенството на закона са два отделни инструмента с различни цели и обхват.

Предложеното обвързване на многогодишната финансова рамкас условия, свързани с върховенството на закона, е финансов инструмент за защита на бюджета на ЕС. Целта е да се защити бюджетът на ЕС в ситуации, в които финансовият интерес на Съюза може да е изложен на риск поради широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка. Предложението се обсъжда в Европейския парламент и Съвета. Европейският механизъм за върховенството на закона е превантивен инструмент, който отбелязва положителните развития и предизвикателствата с цел да се предотврати възникването или задълбочаването на потенциални проблеми, в дух на сътрудничество и като се използват опитът и най-добрите практики на други държави членки. Той не е насочен конкретно към мониторинг на съобразността с правото на ЕС.

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria