Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Инструмент за спешна подкрепа за справяне с пандемията от коронавирус

С Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат държавите от ЕС в техните усилия за справяне с пандемията от коронавирус. Той предлага решения във връзка с нуждите, на които най-добре може да се отговори по стратегически и координиран начин на европейско равнище. С инструмента ще се финансира Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса, за да се помогне за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите, свързани с излизането от кризата и възстановяването.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение ще се публикува на тази страница: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_bg

Ваксини

Значителна част от наличния бюджет на Инструмента за спешна подкрепа ще бъде използвана за осигуряване на производството на ваксини в ЕС и на достатъчно доставки за държавите членки чрез споразумения за предварително закупуване с производители на ваксини. Това е част от стратегията на Европейската комисия за ваксините.

Лечения

Чрез Инструмента за спешна подкрепа ще се финансират дейности, които да гарантират лечението на пациенти с тежки симптоми на COVID-19.

Тестване

На 28 октомври Европейската комисия обяви, че ще използва 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да закупи директно бързи антигенни тестове и да ги предостави на държавите от ЕС. Освен това Комисията подготвя съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, за да се улесни достъпът на държавите членки до такива тестове. В същото време Комисията прие препоръка относно стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи антигенни тестове.

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

Чрез Инструмента за спешна подкрепа се предоставя финансова помощ за:

-          транспортиране на медицински изделия

-          прехвърляне на пациенти между държави от ЕС, когато съществува риск от претоварване на здравната система на държавите

-          транспортиране на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите от ЕС

Тази нова възможност за финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Основни продукти, свързани със здравето

Комисията предостави близо 100 млн. евро за поръчки на основни продукти, свързани със здравето, като лични предпазни средства (маски, ръкавици, очила, престилки), апарати за вентилация и лекарства за профилактика и лечение на COVID-19, както и услуги, чиято цел е улесняване на използването на такива продукти.

Роботи за дезинфекция на болниците в цяла Европа

Комисията предостави 12 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуване на 200 робота за ултравиолетова дезинфекция, които ще бъдат доставени в болници в цяла Европа. Роботите могат да дезинфектират стандартни болнични стаи с ултравиолетова светлина за едва 15 минути и представляват важно средство, което може да помогне на болниците да намалят риска от инфекции и да ограничат разпространението на коронавируса.

Обучение на здравни специалисти за работа в интензивни отделения

На 18 август Европейската комисия подписа договор за отпускане на 2,5 млн. евро за обучение на мултидисциплинарен екип от здравни специалисти, които да подпомагат отделенията за интензивно лечение. Програмата за обучение ще се изпълнява между август и декември 2020 г. в целия ЕС и ще обхване най-малко 1000 болници и 10 000 лекари и медицински сестри.

Свързване на националните приложения за проследяване на контактите

В борбата с коронавируса повечето държави членки вече използват национални мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване или възнамеряват да направят това. В рамките на Инструмента за спешна подкрепа бяха предоставени около 10 млн. евро за свързване на тези национални приложения, за да бъде реализиран потенциалът им за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и спасяване на човешки живот дори когато хората пресичат границите. С портала за оперативна съвместимост се осигурява европейско решение за безопасен обмен на информация между националните приложения въз основа на децентрализирана архитектура и високо равнище на защита на данните.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria