Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19

Чрез Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат усилията на страните от ЕС за борба с пандемията от COVID-19. Той включва широк набор от мерки на ЕС в отговор на нужди, на които най-добре може да се реагира по стратегически и координиран начин на европейско равнище. Като инструмент за финансиране на Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19, той помага за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите във връзка с излизането от кризата и възстановяването.
Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди. Този инструмент е важно европейско средство в допълнение към съществуващите мерки на национално равнище и други мерки на европейско равнище за справяне с настоящата криза, свързана с общественото здраве.

Бюджетът на Инструмента за спешна подкрепа е 2,7 млрд. евро, осигурени от ЕС. Държавите членки и други донори могат да правят допълнителни вноски.

Как функционира инструментът?

Инструментът за спешна подкрепа помага, когато и където е необходимо. Няма национални пакети. Европейската комисия взема решение накъде трябва да се насочат средствата, за да се постигне максимално въздействие, а също така и каква сума трябва да се изразходва за всяко действие. При прилагането на инструмента Комисията работи в тясно сътрудничество с националните органи на държавите членки, сътрудничи си с Европейския парламент и други заинтересовани страни.

Голяма част от финансирането се използва за финансиране на стратегията на ЕС за ваксините, за да се сключат предварителни споразумения за закупуване с разработчиците на ваксини. Другите действия включват закупуване на терапевтични средства и медицинско оборудване, които да бъдат разпределени в държавите от ЕС, подпомагане на националните кръвни центрове да увеличат наличността на кръвна плазма от възстановили се лица, свързване на националните мобилни приложения за тестване и проследяване и подпомагане на превоза на медицинско оборудване и лични предпазни средства.

Стратегически медицински резерв в rescEU

Като допълнителна защитна мярка Европейската комисия създаде стратегически механизъм за съхранение и разпределяне на медицинско оборудване в рамките на rescEU — общ европейски резерв — част от Механизма за гражданска защита на Съюза. Резервът позволява бързо разпределяне на медицинско оборудване, като апарати за изкуствена белодробна вентилация, лични предпазни средства, ваксини, терапевтични средства и лабораторни консумативи.

Европейската комисия координира използването на резерва, управлява запасите от медицинско оборудване в rescEU и финансира до 100 % неговото създаване и използване. Стратегическият медицински резерв е част от по-широкомащабния резерв rescEU, включващ и други видове капацитет, като средства за гасене на пожари от въздуха и средства за медицинска евакуация.

Държавите от ЕС, Обединеното кралство (през преходния период), Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция участват в Механизма за гражданска защита на Съюза и могат да приемат или да имат достъп до оборудването в рамките на резерва.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria