Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Расизъм

            Най-общо казано, расизмът представлява поведение, думи или практики, които привилегироват или поставят в неизгодно положение дадени хора поради техния цвят на кожата, култура или етнически произход. По-прикритите му форми са толкова опасни, колкото и явните.


            Институционализираният расизъм представлява колективната невъзможност на дадена организация да осигури подходящо и професионално обслужване на определени хора поради цвета на кожата им, културата или етническия им произход. Той може да се види или открие в различни процеси, отношения и поведение, граничещо с дискриминация чрез непреднамерени предубеждения, невежество, нехайство и създаване на расистки стереотипи, което поставя хората от етническите малцинства в неблагоприятно положение. Проява на расизъм е всяка проява, която се възприема като расистка от жертвата или от друго лице.

Например:


Физически тормоз: обхваща по-очевидните примери за брутални нападения или физическо сплашване на деца и възрастни от малцинствени групи, както и инциденти на „по-слабо“ сплашване, които имат кумулативен ефект.


Словесен тормоз: най очевидните примери са назоваването с обидни имена на хора от малцинствени групи и подигравки заради произхода или културата на даден човек (музика, облекло или начин на хранене). Може да има и други форми на словесен тормоз, които са по-незабележими, като например небрежни обидни забележки от расистко естество.


Отказ за сътрудничество и неуважение: отказ да се сътрудничи или да се покаже уважение към представители на малцинствени групи. Неуважението може да бъде и непреднамерено, ако даден човек проявява незнание за културните практики на друг човек, което кара жертвата да се чувства неудобно или подложена на тормоз.


Други прояви: расистки вицове или използване на расистка лексика, носене на расистки символи, значки, фланелки и др., писане на расистки графити, разпространяване на расистка литература или плакати, наличие на расистки или фашистки организации, създаване на стереотипи от страна на възрастните, което може да доведе до дискриминация. Много прояви на расизъм са далеч по-незабележими и са най-трудни за откриване и противодействие.

Източник: https://www.coe.int/bg/web/compass/home

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria