Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Устойчивост

Устойчивостта означава „задоволяване на нуждите на настоящето, без да се нарушава способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди“. Това наистина отразява неразривната връзка между човешкото здраве и здравето на планетата. Необходима е устойчива хранителна система, която да подпомага човешкото здраве, да отговаря на нарастващото световно население и да осигурява положително въздействие върху околната среда, икономическите и социалните системи, които са среда на храните. Устойчивите хранителни системи трябва да включват развитие на устойчиви селскостопански практики, развитие на по-справедливи системи за разпределение на храни, развитие към устойчиви хранителни режими и намаляване на хранителните отпадъци в цялата система. Порталът за устойчивост http://bit.ly/SustainabilityPortal е предназначен да предоставя основни концепции в различни области, където подкрепата за устойчиви действия може да доведе до положителна промяна на хората и планетата.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria