Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Постоянното представителство на Република България към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Постоянното представителство е най-голямото дипломатическо представителство на Република България. То е различно със своята структура, тъй като в неговия екип участват експерти от всички министерства. Общите усилия на екипа са насочени към представяне и защита на българските позиции пред институциите на ЕС.

Всички дипломатически служители в Постоянното представителство на България имат за задача да участват в преговорите по изработване на политиките на Европейския съюз в интерес на страната. Тяхна е отговорността българската позиция да бъде чута, когато се изработва законодателството на ЕС и се взимат решения, които ще имат отражение за България. За да постигнат това, те участват в съвместни заседания (наречени „работни групи“)  заедно с представителите на останалите държави-членки.

Политиките и законодателството на ЕС се подготвят в три основни формата:

Посланик Димитър ЦАНЧЕВ е постоянният представител на България към ЕС. Той ръководи оперативно представителството и участва в седмичните заседания на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР II – съкращението е абревиатурата на изписване на френски език). КОРЕПЕР II заседава предимно по въпроси, свързани с бюджет и финанси, кохезионна политика,  правосъдие и вътрешни работи, външна дейност на ЕС и институционални въпроси.

Пълномощен министър Мария Колева е заместник-постоянният представител и представлява България в заседанията на Комитета на заместник-постоянните представители (КОРЕПЕР I) в Съвета на ЕС. КОРЕПЕР I разглежда въпроси, свързани с социална и икономическа политика, енергетика, околна среда, земеделие и рибарство, здравеопазване, образование и култура.

Пълномощен министър Гергана Караджова представлява България в заседанията на Комитета по политика и сигурност (КОПС), който се занимава с въпросите на общата външна политика и политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria