Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Квалифицирано мнозинство

Съгласно тази процедура, когато Съветът гласува по предложение на Комисията или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, квалифицирано мнозинство се постига при 2 условия:

  • 55% от държавите членки гласуват „за“ – на практика това означава 15 от 27 държави
  • предложението е подкрепено от държави членки, чието население представлява най-малко 65% от общото население на ЕС

Тази нова процедура е известна още като правилото за „двойното мнозинство“.

Блокиращо малцинство

Блокиращото малцинство трябва да включва поне четирима членове на Съвета, които да представляват над 35% от населението на ЕС.

Особени случаи

Когато не всички членове на Съвета участват в гласуването, например поради възможността за неучастие в някои области на политиката, дадено решение се приема, ако 55% от участващите членове на Съвета, представляващи най-малко 65% от населението на участващите държави членки, гласуват „за“.

Когато Съветът гласува по предложение, което не е на Комисията или на върховния представител, решение се приема, ако е постигнато т.нар. „засилено квалифицирано мнозинство“:

  • най-малко 72% от членовете на Съвета гласуват „за“
  • те представляват поне 65% от населението на ЕС

Въздържане от гласуване

Въздържането от гласуване при гласуване с квалифицирано мнозинство се брои като глас „против“. Въздържането от гласуване е различно от неучастие в гласуването. Всеки член може да се въздържи от гласуване във всеки момент.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/voting-system/qualified-majority/

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria