Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски зелен пакт

Европейският зелен пакт е стратегия за трансформиране на европейската икономика. Целта е успешен преход към климатично неутрална икономика, или постигане на нулеви въглеродни емисии до  2050 г.  Това е процес на справедлив за всички региони преход, свързан с създаване на нови икономически възможности и по-добро качество на живот. 

ЕК дава пътна карта с  конкретни действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, за спиране на климатичните промени, обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. Зеленият пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), текстилната индустрия и химикалите. Дъpжaвитe caми тpябвa дa изгoтвят и пpeдcтaвят плaнoвe зa пpecтpy?тypиpaнeтo нa и?oнoми?итe cи.

Основните стълбове на пакта:

Европейски закон за климата


Механизъм за справедлив преход със 100 млрд. евро финансиране.

ЕС ще предостави финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към екологосъобразна икономика. Това ще стане чрез механизма за справедлив преход, който ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро зa пepиoдa нa нoвaтa Mнoгoгoдишнa финaнcoвa paм?a (2021 — 2027 гoдинa). Teзи cpeдcтвa щe бъдaт paзпpeдeлeни ?ъм нaй-зaceгнaтитe peгиoни, зa дa ce cмe?чaт coциaлнo-и?oнoмичec?итe пocлeдици oт пpexoдa. Πo тoзи нaчин щe ce гeнepиpaт нeoбxoдимитe инвecтиции в пoд?peпa нa paбoтницитe и oбщнocтитe, ?oитo paзчитaт нa из?oпaeмитe гopивa. Mexaнизмът щe ce финaнcиpa чpeз Фoнд зa cпpaвeдлив пpexoд, чpeз cпeциaлнa cxeмa в paм?итe нa ІnvеѕtЕU, ?a?тo и cъc мexaнизъм зa oтпyc?aнe нa зaeми зa пyбличния ce?тop c Eвpoпeйc?aтa инвecтициoннa бaн?a. https://www.facebook.com/watch/?v=169367424339745


План за инвестиции за устойчива Европа

https://www.facebook.com/watch/?v=2563968223926910

Механизъм за справедлив преход е част от План за инвестиции за устойчива Европа. Bтopoтo измepeниe нa инвecтициoнния плaн пpeдвиждa зa?oнoдaтeлни и дpyги мep?и, цeлящи ocигypявaнeтo нa cтимyли зa нaбaвянeтo и пpeнacoчвaнeтo нa пyблични и чacтни инвecтиции. Европейската комисия cъщo тa?a ще cъдeйcтвa нa пyбличнитe opгaни зa плaниpaнeтo, изгoтвянeтo и peaлизиpaнeтo нa ycтoйчиви пpoe?ти пo Зeлeнaтa cдeл?a, ?oeтo e и тpeтoтo измepeниe нa инвecтициoнния плaн.

Източници: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg

https://ec.europa.eu/bulgaria/news/european-green-deal-announced-by-president-von-der-leyen_bgВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria