Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Европейски социален фонд

ЕСФ е основният инструмент за стимулиране на заетостта и социалното приобщаване в Европа. Чрез него се помага на хората да си намерят работа (или по-добра работа), интегрират се хора в неравностойно положение в обществото и се осигуряват по-справедливи възможности за всички. Това става чрез инвестиции в европейците (работещи и безработни, млади и стари) и техните умения.

Всяка година фондът помага на около 10 млн. души да си намерят работа или да подобрят уменията си, така че да успеят да си намерят работа в бъдеще.

Възстановяване от кризата с коронавируса

През май 2020 г. Европейската комисия предложи промени, необходими за програмите на ЕС за социално финансиране, с цел справяне със социалните и свързаните със заетостта предизвикателства в периода след кризата.

Предлага се фондовете за политиката на сближаване да получат 55 млрд. евро ново финансиране за периода 2020—2022 г., за да се противодейства на отрицателното въздействие на коронавируса върху пазара на труда. Инструментът за това е REACT-EU, при който Европейският социален фонд за периода 2014—2020 г. играе ключова роля за поддържане на заетостта и подпомагане на социалното приобщаване.

В рамките на новите предложения за бъдещия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предложи също така изменения на предложението относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Източник: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=bg

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria