Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU

Европейската комисия предложи най-големия в историята си пакет от мерки за справяне с икономическите последствия от коронавируса - фонд за възстановяване, наречен “ЕС следващо поколение“ – Next Generation EU, който ще разполага със 750 милиарда евро. Next Generation EU ще увеличи бюджета на ЕС за периода 2021 – 2024 с ново финансиране със средства от финансовите пазари. 500 милиарда ще бъдат предоставени безвъзмездно като грантове,  а 250 милиарда ще бъдат под формата на дългосрочни и практически безлихвени заеми.

 

Инструментът Next Generation EU ще бъде разгърнат в рамките на три стълба:

Подпомагане на възстановяването на държавите членки

 • Механизъм за възстановяване и устойчивост
 • Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа — REACT-EU
 • Подсилени програми за развитие на селските райони
 • Подсилен механизъм за справедлив преход
 • Подкрепа за инвестициите и реформите
 • Подпомагане на справедлив преход

(В рамките на европейския семестър)

     
     

 

Даване на тласък на икономиката и подпомагане на частните инвестиции

 • Инструмент за подкрепа на платежоспособността
 • Инструмент за стратегически инвестиции
 • Укрепена програма InvestEU
 • Подпомагане на ключови сектори и технологии
 • Инвестиране в ключови вериги за създаване на стойност
 • Подкрепа на платежоспособността на жизнеспособни предприятия
     
     

 

Извличане на поуки от кризата

 • Нова програма на ЕС за здравеопазване
 • Подсилен rescEU
 • Подсилени програми за научни изследвания, иновации и външни дейности
 • Подкрепа на ключови програми за бъдещи кризи
 • Подкрепа на партньорите по света

 

Средствата ще бъдат отпускани на части по националните програми за реформи. Програмите трябва да бъдат съобразени с целите на ЕС за икономика без употреба на изкопаеми горива и за цифровизация.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria