Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU

Механизмът за гражданска защита на ЕС е структура за управление на кризи. Създаден през 2001 г., за да може ЕС да реагира по-добре при природни и причинени от човека бедствия, като горски пожари, наводнения, замърсяване на моретата, земетресения, урагани и промишлени аварии. Механизмът се основава на доброволното участие на държавите членки, като Европейската комисия има ключова роля за неговата координация и съфинансиране.

За да може да защитава по-ефективно своите граждани, не на последно място в случай на терористично нападение или химически, биологичен, радиологичен или ядрен инцидент, ЕС реши да укрепи капацитета си за реакция като създаде общ европейски резерв от ресурси rescEU. Той ще се използва като крайна мярка, когато се изразходват националните доброволни възможности. Този резерв ще се състои от обучен медицински персонал, полеви болници, противопожарни самолети, водни помпи и екипи за издирване и спасяване в градски условия. Капацитетът на rescEU ще се управлява от държавите членки и ще се съфинансира от ЕС.

Регламентът влезе в сила на 21 март 2019 г.

За повече информация:

 Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria