Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Популизъм

Речник на думите в българския език:

  1. Съвкупност от идейно-политически течения от радикален характер, които си поставят за цел да се ръководят от "волята на народа" и да се осъществяват преки контакти с народните маси.
  2. Примитивна политическа тактика, която има за цел да заблуждава и манипулира народните маси чрез щедро раздаване на обикновено неосъществими обещания и др.; демагогско флиртуване с тълпата.

Думата е с латински произход, от (от populus – народ). С тази препратка практикуващите популисткото говорене разиграват позиция, която се представя за автентичен глас на народа.

Исидора Димова, „Новите популизми и кризата на представителната демокрация“, дисертационен труд:

„Популизмът е подход за манипулиране на недоволството, страховете и безпокойствата на хората чрез отхвърляне на съществуващия политически ред и предлагане на радикални решения за бърз и лесен изход от неблагоприятната ситуация.  Решенията се характеризират с откровени заблуди, измислици и лъжи. Популизмът е насочен к т. нар. „масов човек“или „обикновен човек“. „Масовият човек“, обект на популистки стратегии, обединява в себе си различни в интелектуално отношение и социален статус хора на основата на общи страсти, инстинкти, предразсъдъци. Този „масов човек“  е подвластен на манипулативно влияние поради склонност към фанатично мислене, лековерност и импулсивност, ирационалност, поддаване на силни емоции, чувства и копнежи, склонност да се подчинява на външна сила или личност, която да се погрижи за него. Популизмът на практика е апел към подобни нагласи. Благоприятната среда за разгръщане на популистки стратегии, обещания, партии е масовото усещане за криза, тревожност, дисбаланс в обществото, но без да се определят източниците за това състояние и съответно без да се търсят адекватни решения.“ 

Популизъм и антиевропейската пропаганда

-          Залезът на Европа/ЕС  -  създава евроскептицизъм, подготвя обществените нагласи за напускане на ЕС

-          Крим и Украйна и санкциите срещу Русия - присъединяване на Крим вместо анексия на Крим

-          Гейропа

-          Брюксел е бюрокрация - европейските политици на са Европа, очерняне на европейските институции

-          Елитите на България са продажни

-          Атака срещу либералните ценности, които рушат Европа - либералните ценности не се назовават, циркулират като общо понятие, не се назовава и това, което разрушават. Онова, което остава след разрухата  е националната държава.

-          Криза на цивилизацията - Европа губи християнските си корени, триада „ислямът е заплаха – ислям в Европа – загиваща Европа“

-          Какво правим ние? Нищо лошо, работим, гледаме си семействата, говорим каквото мислим. Действат лошите. Добрите са жертва. Така се обезсмисля всяко политическо гражданско действие на обикновените хора и се поддържа обществения цинизъм, т. е.  ние виждаме и знаем, но не играем тази игра. Безсмислено е да се действа, защото няма смисъл, неучастието е морален принцип.  

Източници:

Университетски речник – основни понятияhttps://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/populizym

Популизъм и пропаганда, Портал Култура: Какви са вътрешните противоречия на либералната демокрация и доколко здравословен е популизмът за съвременните общества – Иван Кръстев, Александър Кьосев, Димитър Вацов. https://kultura.bg/web/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/

Популизъм, локални интереси и руска пропаганда, Анализ на данни от българските медии, 2013-2016 г., Милена Якимова, Димитър Вацов: https://www.eurozine.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80/

Популисткият момент, Иван Кръстев http://www.librev.com/index.php/prospects-bulgaria-publisher/132-2009-06-16-21-40-39Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria