Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове

Видове законодателство на ЕС

Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава. Това означава, че всяко действие, предприето от ЕС, се основава на договори, които са одобрени по демократичен път от държавите членки. Законите на ЕС спомагат за постигане на целите на Договорите на ЕС и осъществяване на политиките на Съюза на практика. Има два основни вида законодателство на ЕС — първично и вторично. 

Първично и вторично законодателство

Договорите са отправна точка за правото на ЕС и са известни в Съюза като „първично законодателство“.

Законодателството, което се основава на принципите и целите на Договорите, е известно като „вторично законодателство“ и включва регламенти, директиви, решения, препоръки и становища.

Законодателни и незаконодателни актове

Законодателните актове се приемат след една от законодателните процедури, предвидени в Договорите за ЕС (обикновена или специална). Незаконодателните актове не следват тези процедури и могат да бъдат приемани от институциите на ЕС съобразно специфични правила.

ЕС може да приема закони само в областите, в които държавите членки са го упълномощили чрез договорите на ЕС. 

Области на действие на ЕС

Как се приемат законите на ЕСВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria