Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите

Преразглеждане на Договорите

Договорите за ЕС, които са в основата на цялото право на ЕС, могат да бъдат преразглеждани, за да се приспособят законодателството и политиките на Съюза към нови предизвикателства. За всяко изменение на Договорите е необходимо единодушно съгласие на всички държави от ЕС.

Има два начина за преразглеждане на Договорите: 

  • обикновена процедура за преразглеждане, която се използва, когато се правят ключови изменения в Договорите, като например увеличаване или намаляване на правомощията на Съюза
  • опростена процедура за преразглеждане, която може да се използва за въвеждане на промени, свързани с вътрешните политики и действия на ЕС, например в областта на селското стопанство, рибарството, вътрешния пазар, граничния контрол, икономическата и паричната политика, при условие, че не се разширяват правомощията на ЕС.Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria