Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове

Приемане на законодателството на ЕС

ЕС използва различни процедури за приемане на законодателство. Процедурата, която се следва при дадено законодателно предложение, зависи от вида и предмета на предложението. Голяма част от законите на ЕС се приемат съвместно от Европейския парламент и от Съвета на ЕС, а в специфични случаи една институция на ЕС може да приеме закон самостоятелно. По всички предложения на Европейската комисия се провеждат консултации с националните парламенти, а всяка промяна в Договорите за ЕС изисква съгласието на всички страни от ЕС.

Комисията приема правни актове

Съветът или Парламентът могат да оправомощават Комисията да приема два вида незаконодателни актове:

  • актове за изпълнение, с които се въвеждат мерки, за да се гарантира, че законите се прилагат еднакво в целия ЕС
  • делегирани актове, с които се изменят или допълват съществуващи закони, по-специално с цел добавяне на нови, несъществени правила. 

Актове за изпълнение и делегирани актовеВъзгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.Към речника


TWEET to @ECinBulgaria