Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани. EURES – Европейска мрежа за работа
Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация
Банков съюз
Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление
Вашата Европа – информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия
Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове
Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство
Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС
Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение
Върховенство на закона
Доклад за конвергенцията
Доклад относно върховенството на закона
ЕВРОДЕСК - европейска информационно-консултантска мрежа за млади хора в Европа
Еврозона
Европейска гражданска инициатива
Европейски зелен пакт
Европейски икономически и социален комитет
Европейски комитет на регионите
Европейски корпус за солидарност
Европейски механизъм за върховенството на закона
Европейски механизъм за гражданска защита
Европейски план за борба с рака
Европейски потребителски център - помощ и съвети за потребителите в Европа
Европейски семестър
Европейски социален фонд
Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната)
Законодателен процес в ЕС
Идентичност/Европейска идентичност
Икономически и паричен съюз (ИПС)
Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19
Инструмент за спешна подкрепа за справяне с пандемията от коронавирус
Инструмент за спешна подкрепа на ЕС за справяне с пандемията от коронавирус
Квалифицирано мнозинство
Конвергенция
Конференция за бъдещето на Европа
Либерална демокрация
Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ)
Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU
Механизъм за справедлив преход
Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз
Младежка награда „Карл Велики“
Мрежа за бързо откриване и изтегляне на опасни стоки в Европа Safety Gate
Национализъм
Опортюнизъм
План за възстановяване за Европа
План за действие SAMIRA
План за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор
План за действие за европейската демокрация
План за инвестиции на Европейския зелен пакт
Популизъм
Постистина
Постоянното представителство на Република България към ЕС
Предложението за обвързване на многогодишната финансова рамка с върховенството на закона
Председателство на Съвета на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове
Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура
Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите
Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури
Прилагане на законодателството на ЕС
Програма "Еразъм+"
Програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“)
Програма InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции
Програма LIFE
Процедури преди присъединяване към еврозоната
Расизъм
Свобода на словото
СОЛВИТ – услуга за извънсъдебно решаване на трансгранични спорове
Субсидиарност
Устойчивост
Фонд SURE на ЕС
Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU
Цензура
„Хоризонт Европа“ - програмата за науката и иновации в за 2021-2027
„Цифров компас“ – цифровите технологии през 2030 г.
Най-преглеждани думи
Европейски семестър, Предложението за обвързване на многогодишната финансова рамка с върховенството на закона, Европейски икономически и социален комитет, Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение, Приемане на законодателството на ЕС, Върховенство на закона, Програма InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции, План за възстановяване за Европа, „Цифров компас“ – цифровите технологии през 2030 г., Прилагане на законодателството на ЕС, Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU, Програма "Еразъм+", Законодателен процес в ЕС, Механизъм за справедлив преход, Устойчивост, Фонд SURE на ЕС, Постоянното представителство на Република България към ЕС, Постистина, Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление , Доклад относно върховенството на закона, Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU, Европейски механизъм за гражданска защита, Председателство на Съвета на ЕС, Опортюнизъм , Младежка награда „Карл Велики“, Европейски комитет на регионите, Вашата Европа – информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия, Идентичност/Европейска идентичност, Цензура, Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19,Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.

TWEET to @ECinBulgaria