ПРИЕМНА СТРУКТУРА
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград

Tърговско-промишлена палата – Благоевград – приемна структура на EUROPE DIRECT за Югозападна България.

Във всички държави-членки на ЕС са изградени и функционират местни информационни центрове с общото наименование EUROPE DIRECT, чиято основна цел е всички граждани – в селските или в градски райони – да могат да получат лесен достъп до информация относно дейностите на Европейския съюз и в частност до това как те засягат тяхното ежедневие.В началото на 2008 г. Европейската информационната мрежа Europe Direct започна работа и в България и Румъния като нови държави-членки. На територията на България ще работят единадесет Европейски информационни центъра от мрежата Europe Direct.Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Търговско-промишлена палата - Благоевград беше одобрена за приемна структура на европейската информационна мрежа EUROPE DIRECT за Югозападна България.
http://www.cci-bl.org/


TWEET to @ECinBulgaria