МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ - ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград

Медийни продукти:

1. Медия: Национално радио - Радио Благоевград

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бихте могли да слушате online Радио Благоевград оттук.

Продукт: Информационно-аналитична рубрика „Европейски гид”
Обхват: Югоазпадна България - Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка област, Република Македония, Северна Гърция
Период: 01.04.2008 – 31.12.2008 г. Продължителност: 10 мин. всяка втора седмица



Целта на информационно-аналитичната рубрика „Европейски гид” е:
  • да даде информация относно институциите, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране по линия на програмите на ЕС;

  • да стимулира търсенето на информация за ЕС;

  • да даде допълнителен ориентир за източниците на тази информация като предоствя адреси, на които може да се намери информация за ЕС;
  • да предостви възможност за въпроси, свързани с европейското членство на България, да популяризира формуляра на български език на Еurope direct, безплатната телефонна линия от всяка точка на ЕС и други възможности за комуникации;

2. Медия: Вестник „Вяра”

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


Можете да четете вестник "Вяра" оттук
Продукт: Информационна рубрика „Повече за Европейския съюз”
Брой информационни статии и интервюта – 9. Период: 01.04.2008 – 31.12.2008
Тираж: 20 000 бр. Ежедневният минимален обхват е 150 000 души. Един брой се чете средно от 7.8 до 9.3 души. Разпространява се в цяла Югозападна България – областите Благоевград, Перник и Кюстендил.


Целта на информационната рубрика „Повече за Европейския съюз” е:

  • привличане на общественото внимание към европейската политика;

  • създаване на положителна нагласа към европейското членство на страната ни;

  • насочване към допълнителни източници на информация за Европейския съюз;

3. Медия: Национална телевизия - Регионален Телевизионен Център - Благоевград

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Гледайте новинарските емисии на сайта на РТЦ - Благоевград оттук
Продукт: Телевизионна анкета „Въпроси и отговори за Европейския съюз”
Брой на телевизионните анкети – 14 анкети в различни общини
Период: 01.04.2008 – 31.12.2008
Обхват: Всички общини на Югозападна България – Благоевградска, Пернишка и Кюстендилска област.


Целта на анкетата е:
  • да изследва информираността на гражданите относно политиките и институциите на ЕС;
  • да пробуди обществения интерес към темата;

  • да провокира по-активно отношение към европейските процеси като даде достъпен отговор на въпросите, свързани с европейското членство на България;








TWEET to @ECinBulgaria