Програма LIFE: по-голяма подкрепа от ЕС за действия относно климата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-21

Европейският съюз заделя 5,4 млрд. евро за програмата LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г. Вижте в какво ще се инвестират средствата.


LIFE е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действия срещу климатичните изменения. Бюджетът ѝ за 2021-2027 г. ще бъде по-голям от всякога. За екологични инициативи са заделени 3,5 млрд. евро, а за действия относно климата - 1,9 млрд. евро. Програмата е част от предложенията на Европейската комисия за Зеления пакт.


Научете повече относно отговора на ЕС на климатичните изменения.


Изграждането на по-чиста, кръгова икономика, която оползотворява повторно и рециклира продуктите, е приоритет за ЕС. Програмата LIFE има важна роля – тя ще подкрепя прехода към чиста енергия и ще подпомага заедно с други програми целта на ЕС за постигане на неутралност спрямо климата до 2050 г. В задачите ѝ се включва и подобряване на качеството на околната среда и обръщане на процеса на загуба на биоразнообразие.


Програмата LIFE е част от дългосрочния бюджет на ЕС и от плана за възстановяване от пандемията, в рамките на които 30% от средствата се заделят за политиката относно климата. Другите европейски програми, свързани с климата, са:

  • InvestEU, която ще инвестира в проекти, свързани с климата;Научете повече по теми, свързани с финансирането на ЕС за климата:
Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria