Въпроси и отговори относно наградата „Нов европейски Баухаус“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-23

Първите награди „Нов европейски Баухаус“ ще изтъкнат добри практики, примери и концепции, които ясно илюстрират новите европейски ценности на движението Баухаус — устойчивост, естетика и приобщаване. Тези примери трябва или вече да са осъществени, или, ако идват от студенти и млади специалисти (на възраст до 30 години) — да очертават пътя към бъдещето.

Наградите следва да служат за пример за основните стълбове на инициативата и така да вдъхновяват по-нататъшното ѝ развитие.


Какви видове проекти отговарят на изискванията?

Наградата „Нов европейски Баухаус“ ще се връчва на съществуващи примери или нови идеи и концепции в десет различни категории.

Във всяка от тях има по две паралелни конкурсни направления:

  • „Нов европейски Баухаус“ за съществуващи завършени примери и
  • „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ — за концепции или идеи, предложени от млади таланти

Кандидатурите трябва да демонстрират защо и как примерът или проектът/концепцията представят или въплъщават трите главни ценности, залегнали в основата на инициативата „Нов европейски Баухаус“ — естетика, устойчивост и приобщаване, както и анализ на тяхното новаторско измерение. Освен това кандидатите в направлението за изгряващи звезди трябва да представят стъпките, предвидени за по-нататъшното разработване или въвеждане на концепцията или идеята.

Още информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_1865Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria