Данъчна политика: решенията на ЕС срещу избягването на данъци

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-21

Справедливото данъчно облагане е приоритет за Европейския парламент. Научете за мерките, за които той се застъпва в борбата с избягването на данъци.


Данъчната политика и борбата с данъчните измами се превърнаха в актуална тема през последните десетилетие благодарение на журналистически разследвания като Досиетата от Панама и Люкс Лийкс. Те разкриха случаи на укриване на данъци чрез ощетяващи данъчни практики или използване на данъчни убежища.


Избягването на плащането на данъци означава по-малко бюджетни средства на национално и европейско ниво и предоставяне на по-малко социални услуги.


Данъчната политика е тясно свързана с националния суверенитет и е в компетенциите на държавите членки от самото начало на европейския проект, но борбата с данъчните измами е споделена отговорност на страните и на ЕС.

Данъчното облагане - акцент в работата на Европейския парламент


От септември 2020 г. Парламентът има постоянна подкомисия по данъчните въпроси. Подкомисията бе създадена, за да подпомага работата на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси и се занимава с борбата срещу данъчните измами, избягването и укриването на данъци, както и финансовата прозрачност в данъчната област.


През парламентарния мандат от 2014 до 2019 г. в Парламента функционираха няколко специални комисии по данъчните въпроси, както и анкетна комисия за Досиетата от Панама. Те установиха и изготвиха доклади за слабости в системите на данъчно облагане в ЕС.

Инициативи на ЕС в данъчната област


Някои от главните законодателни предложения в последните години са свързани с обмена на информация, регламентиран чрез директивата за административно сътрудничество. Правилата по тази директива бяха изменени няколко пъти, за да се включи:Други предложения са свързани с корпоративното данъчно облагане. Те включват:


Освен това са направени много предложения за подобряване на рамката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) с цел предотвратяване на данъчни измами.

Подкомисията по данъчни въпроси работи по доклад за създаването на нова основа за облагане на печалбите на дигиталните компании в страните, в които имат дейност, дори и да не присъстват там физически. Докладът ще изрази позицията на Парламента преди края на преговорите на световно ниво под егидата на ОИСР, които се очакват да постигнат резултат в средата на 2021 г.


Очаква се Европейската комисия да предложи до юни 2021 г. рамка за облагане на дигиталните компании, като това ще бъде нов източник на приходи за бюджета на ЕС.

Относно инфографиките

Нашите инфографики показват приходите от преки и косвени данъци за всяка държава в ЕС, както и размера на общите данъчни приходи, изразен като процент от брутния вътрешен продукт. Общите данъчни приходи са разделени на данъци върху капитала, потреблението и труда. Освен това картата показва относителното благосъстояние на страните в ЕС.
Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria