Програма „Еразъм+“: над 28 милиарда евро в подкрепа на мобилността и ученето за всички в Европейския съюз и извън него

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-25

Комисията прие първата годишна работна програма за „Еразъм+“ (2021—2027 г.). С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнени с около 2,2 милиарда евро по линия на външните инструменти на ЕС, обновената програма ще се използва за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и от всякакъв произход.


Програмата Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••ще има за цел да бъде още по-приобщаваща и да подкрепя екологичния и цифровия преход, както е посочено в европейското пространство за образование. Чрез „Еразъм+“ ще се подпомага и устойчивостта на системите за образование и обучение в условията на пандемията.

След приемането на годишната работна програма днес бяха публикувани и първите покани за представяне на предложенияТърсене на налични преводи за тази връзкаEN••• в рамките на „Еразъм+“. Всяка публична или частна организация, която работи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по „Еразъм+“ във всички държави от ЕС, както и в страните извън Съюза, асоциирани към програмата.

Новата програма „Еразъм+“ предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване и обмен на персонал във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата е отворена за ученици, студенти, учащи в професионални училища, възрастни учащи, участници в младежки обмен, младежки работници и спортни треньори.

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

Източник: ЕК https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bg

 Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria