Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. 

" />

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. 

">

Нова стратегия за борба с трафика на хора

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-14

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. 


Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква търсенето на експлоатация да продължи, трафикантите преориентират своята дейност онлайн, а пандемията пък вероятно ще създаде условия за по-интензивна експлоатация.

В обявената днес стратегия Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••се определят мерките, които ще позволят на ЕС и неговите държави членки да продължат да засилват отпора си срещу това явление. Стратегията допълва действащата всеобхватна правна и политическа рамка на ЕС за борба с трафика на хора, която се основава на Директивата за борба с трафика на хора. 

Акцентът в Стратегията е поставен върху:

  • Намаляване на търсенето, което насърчава трафика на хора
  • Пресичане на икономическия модел на трафикантите, както онлайн, така и офлайн 
  • Защита, подкрепа и осигуряване на възможности на жертвите да действат, със специално внимание към жените и децата
  • Насърчаване на международното сътрудничество

Повече информация ще намерите в съобщението тук.
 

Източник: ЕК https://ec.europa.eu/bulgaria/news/new-strategy-human-trafficking_bg

 Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria