ЕК стартира Европейския съвет по иновациите с цел научни идеи да се превърнат в авангардни иновации

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-18

Днес в рамките на онлайн проява Европейската комисия стартира Европейския съвет по иновациите с бюджет от над 10 милиарда евро (по текущи цени) за периода 2021—2027 г., с цел да се разработват и разширяват авангардни иновации.


ЕИС се опира на успешна пилотна програма по „Хоризонт 2020“, така че той не е просто новост в рамките на „Хоризонт Европа“, а е нещо уникално в света. Той съчетава научни изследвания в областта на нововъзникващите технологии с програма „Ускорител“ и специален фонд за дялово участие — Фонда на Европейския съвет по иновациите, с цел разгръщане на иновативни стартиращи предприятия, както и малки и средни предприятия (МСП). Около 3 милиарда евро от бюджета на ЕСИ ще бъдат предоставени на фонда на ЕСИ.

Освен това беше публикувана първата годишна работна програма на ЕСИ, с която стават достъпни възможности за финансиране на стойност над 1,5 милиарда евро през 2021 г. Същевременно се приемат кандидатури за две награди — за жени иноватори и за „Европейска столица на иновациите“.

Европейският съвет по иновациите се опира на извлечените поуки и постиженията от пилотната му фаза през периода 2018—2021 г. Той подпомогна над 5000 МСП и стартиращи предприятия, както и над 330 научноизследователски проекта с бюджет от 3,5 милиарда евро.

Основни новости в Европейския съвет по иновациите

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) има множество характеристики, които го правят уникален по отношение на начина на подкрепата за новаторски начинания и проекти.

  • Програмата „Ускорител“ на ЕСИ подпомага МСП, по-специално стартиращи предприятия и отделени дружества, да разработват и увеличават мащаба на преломни иновации. В програмата „Ускорител“ на ЕСИ се прилага нова, удобна за иноваторите система за кандидатстване, чрез която стартиращите предприятия и МСП могат да кандидатстват за финансиране по всяко време по опростена процедура. 
  • Екип от ръководители на програми на ЕСИ ще отговаря за разработването на визии за технологични и иновационни пробиви (като например клетъчна и генна терапия, „зелен“ водород или инструменти за лекуване на мозъчно заболяване), за управлението на портфейли на проекти на ЕСИ и за обединяването на заинтересовани страни, за да се осъществят тези визии.
  • Нова схема на ЕСИ за финансиране на прехода ще спомага за претворяване на резултатите от научни изследвания (от пилотния инструмент „Изследвач“ на ЕСИ и Европейския научноизследователски съвет) в иновации (отделени дружества, търговски съдружия и т.н.).
  • Въвеждат се нови мерки в подкрепа на жените новатори, например програма за жени на ръководни длъжности. В партньорство с мрежата „Enterprise Europe“ талантливи жени новатори, както и всички иновативни МСП от по-малко известни в тази сфера региони ще бъдат подпомагани да кандидатстват, с което се спомага за преодоляване на разделението в областта на иновациите.

Консултативният съвет на ЕСИ, който се състои от водещи иноватори, изготвя стратегията на Европейския съвет по иновациите и предоставя съвети относно нейното изпълнение (вж. днешното изявление на Консултативния съвет на ЕСИ).
 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Източник: ЕККъм всички новиниTWEET to @ECinBulgaria