Проект „Предприемачеството – опасен път или интригуваща възможност“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-05-29

Проект „Предприемачеството – опасен път или интригуваща възможност

Партньор: Стопански факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Период: 4 март – 29 май

Ментори: гл. ас. Ани Атанасова и ас. Благовеста Коюнджийска

 

 

Изберете албум:
Проект „Предприемачеството – опасен път или интригуваща възможност“


Идеята на проекта е създаване на учебна фирма от участниците в проекта чрез последователно преминаване през всички етапи на нейното организиране: избиране на наименование, предмет на дейност, правна форма, управител, учредителен договор, маркетингово проучване, бизнес план, рекламна стратегия. Теми, свързани с европейската подкрепа за предприемачеството и самостоятелната заетост:  Бизнес в ЕС – какво да очакваме? Европейска рамка на ключови компетентности; Програма на ЕС „Еразъм за млади предприемачи“; Маркетингови иновации в 21 век. Дигитален маркетинг; Европейско финансиране на бизнеса.

 

 

Изберете албум:
Проект „Предприемачеството – опасен път или интригуваща възможност“Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria