Проект „Онлайн информация и дезинформация. Как да разберем кое е истина?“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-27

Проект „Онлайн информация и дезинформация. Как да разберем кое е истина?“

м. януари – м. декември (8 събития и блог)

 

Партньор: Европейски средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ с ръководител Николай Куколев 

 

Изберете албум:
Проект „Онлайн информация и дезинформация. Как да разберем кое е истина?“


Идеята на проекта е изграждане  на умения за критично мислене и разграничаване на вярната от невярната информация.  Уменията за критично мислене са свързани със способността да се анализират социалните феномени фалшиви новини и дезинформация, както и да бъдат разпознавани белезите на антиевропейската пропаганда. Проектът включва провеждането на 8 срещи и изработване на блог от участниците в проекта: https://risk-news.weebly.com/

 

 

Изберете албум:
Проект „Онлайн информация и дезинформация. Как да разберем кое е истина?“Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria