Проект „Европейско образование - да свържем заинтересованите страни“ 15 март – 20 октомври

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-03-16

Партньор: Филологически факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Ръководител от страна на студентите: Магдалена Шимова, II курс, Българска филология

Ментор: Доц. д-р Роман Симеонов

 

Изберете албум:
Проект „Европейско образование - да свържем заинтересованите страни“ 15 март – 20 октомври


Проектът е в отговор на предизвикателствата пред образованието с акцент върху инициативата за изграждане на европейско пространство за образование, в което младите хора да се възползват от най-доброто образование и обучение и да си намерят работа. В рамките на проекта бяха проведени интервюта с преподаватели и анкетно проучване със студенти с цел обсъждане на връзката на образованието с професионалната реализация. Анализът с резултатите, който беше изготвен от Магдалена Шимова, студент специалност „Българска филология“ във ФФ, беше представен на финалната среща. Темите, които бяха обсъдени по време на срещата са мобилността, възможността за образование и стаж в държава от Европейския съюз, дигиталните умения.

 

 

Изберете албум:
Проект „Европейско образование - да свържем заинтересованите страни“ 15 март – 20 октомври

Прикачен файлКъм всички събитияTWEET to @ECinBulgaria