Онлайн анкета на тема „Какъв Европейски съюз искаме?”

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-05-08

По инициатива на Европейски информационен център „Европа директно“ – Благоевград, в периода 29.03.2020 г. – 03.04.2020 г. бе проведено онлайн проучване на тема „Какъв ЕС искаме”. Анализът е изготвен от Петрана Стойкова, социолог, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.


                            ДОКЛАД                                              

          

По инициатива на Европейски информационен център „Европа директно“ – Благоевград, в периода 29.03.2020 г. – 03.04.2020 г. бе проведено непредставително онлайн проучване на тема „Каква Европа искаме?”. Целта на изследването е да се установи интереса на българските гражданите към европейските политики и институции, както и съществуващите според тях предизвикателства пред обединена Европа.

Обект на изследване са 116 пълнолетни български граждани във възрастовия интервал 18-72 години (средната възраст е 35,1 години), принадлежащи към различни социални групи и с различен социален статус. Повече от половината са със завършено висше образование – 59,1%, 7% са с полувисше образование, 33% са със завършено средно образование, а 0,9% с основно образование (само един случай). Анкетираните лица са жители на различни области (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-столица, Софийска, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Бургас) и типове населени места (столица – 19,8(9)%, областен град – 43,1%, град – 31,0%, село – 6,0%). От тях 52,6% са жени, а 47,4% са мъже. Почти всички се причисляват към българската етническа група (98,3%).

 Преглед на целия доклад

Прикачен файлКъм всички събитияTWEET to @ECinBulgaria