Европейски диалози в училище м. януари – м. декември (10 събития)

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-04

Европейски средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Изберете албум:
Европейски диалози в училище м. януари – м. декември (10 събития)


Програма:

  1. Защо е създаден ЕС? Разговор за историята на ЕС и ценностите. Мир. Свобода. Граждански права. (10 април)
  2. От 6 до 28 -1. Разговор за разширяването на ЕС и ценностите. Солидарност.  Правова държава. (18 април)
  3. ЕС след падането на Берлинската стена. Разговор за падането на комунистическия режим и ценностите. Свобода. Демокрация. (9 май)
  4. Кой взима решенията в ЕС? Европейски парламент: Отношенията с националните парламенти. Разговор за институционалната рамка на ЕС и участието на националните държави във взимането на решения. (14 юни)
  5. Понятието суверенитет в контекста на ЕС. Разговор за уникалната идея на европейския проект и ценности. Солидарността като отговорност. (20 юни)
  6. Фалшиви новини и дезинформация. Какви могат да бъдат последствията? (25 септември)
  7. Понятието национализъм. Особености на национализма.  Разговор за политическите процеси и ценностите.  Европейско гражданство.  (31 октомври)
  8. Единен пазар  - основният икономически двигател на ЕС (12 ноември)
  9. Търговски споразумения на ЕС.  За какво става дума? (29 ноември)
  10. Права на потребителите в ЕС – познаваме ли ги? (4 декември)

 

 

 

Изберете албум:
Европейски диалози в училище м. януари – м. декември (10 събития)Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria